Съвети

Етикет в йога класовете

Йога е достъпна за всеки човек независимо от неговия пол, възраст, религия, физическа гъвкавост, но има няколко правила, валидни за всички практикуващи в група. Тези правила не са измислени, за да усложняват живота на хората, а за да ограничат разсейващите фактори и да помогнат на практикуващите да постигнат състояние на ума, в което мисълта да бъде насочена към настоящия момент, ритъма на дишането и позицията на тялото – мисия, сама по себе си доста трудна.

Навреме за класа

Няколко са причините, поради които е важно да не закъсняваме за йога класовете.

left align image Обикновено всеки час има точно определено начало и край, а преди и след него има други часове. Ако часът започне по-късно от определеното време, инструкторът ще трябва да пропусне някои асани, за да компенсира времето, което ще се отрази на практиката ни. От друга страна, когато часът вече е започнал, нашето закъснение би прекъснало практиката и вероятно би разсеяло някои от практикуващите.
По различни причини все пак би могло да се случи да закъснеем за часа, така че, когато влизаме в залата, нека го правим тихо, без да вдигаме шум или да говорим, и да се постараем да не се случва систематично.
Да бъдем навреме за часа, е знак, че уважаваме своето време и това на останалите.

Без мобилни телефони

Просто така. Със сигурност сме достатъчно независими, за да оставим мобилните си телефони настрани за час, без да звъним, да си пишем и да проверяваме черните огледала. В повечето студиа има съблекални със заключващи се шкафчета, където всеки може да прибере телефона си за около час.

Без обувки в залата за практика

От една страна, да събуем обувките си, преди да влезем в Йога залата, е знак за нашето уважение и смирение пред практиката. От друга страна, по този начин поддържаме чистота на мястото, където ще практикуваме. На символично ниво хората събуват обувките си, за да не внасят негативната, обезсърчаваща, ограничаваща енергия, която носят отвън.

Да бъдем внимателни

Йога е красива практика, при която хора от различни сфери в живота и на различни нива се събират заедно и стават част от един процес. Всеки практикуващ е фокусиран върху собствения си дъх, движение на тялото, състояние на ума, ниво на концентрация и в този смисъл ние всички уважаваме пространството и времето на останалите. Това означава никакво заглеждане на останалите, заговаряне или бъбрене по време на часа, без коментари или забележки, и без смеене на другите.

Йога практиката ни насочва към друг подход към живота, при който светът е постелката и целият баланс, който постигнем на нея, силата, която придобиваме след всяка практика, вътрешният мир, който изграждаме на нея, са да ги използваме във всекидневието си. И това е най-трудната, но и най-удовлетворяващата част от пътешествието.